Gibraltar

Fotografías antíguas de Gibraltar del siglo XIX

Old photographs of Gibraltar in the late nineteenth century

 

El Penion de Gibraltar desde la Linea. (ca.1.890) Papel albumina
Rosia Bay Europa Point (ca 1.890) Papel albumina
South Barracks (ca.1.890) Papel albumina